2018- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Tatbikatı

20 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Ankara, ANSAR, Ankara İtfaiyesi, UMKE ve AKUT ile ortaklaşa acil durumlara etkin ve hızlı müdahale şekilleri ve ortak çalışma prensipleri üzerinde durularak başarılı bir Tatbikat gerçekleştirildi.